-->

განცხადებები

ყველა სიახლე 

გორბის მიერ ჩატარებული კვლევის მეთოდოლოგია

 28 მაისი, 2020 - 23:07

გორბი-მ დროებით შეაჩერა პირისპირ ინტერვიუერების მეთოდით კვლევების ჩატარება კორონავირუსის პანდემიის გამო და ჩამოაყალიბა  რესპონდენტთა პანელი, ინტერვიუების ტელეფონის მეშვეობით ჩასატარებლად. ვინაიდან ტელეფონის დაფარვა (ტელეფონის ფლობა/ტელეფონის მფლობელთა განაწილება) ქვეყნის მასშტაბით არათანაბარია, პანელის მონაწილეები არ იქნენ არჩეულნი შემთხვევითი დარეკვების მეთოდოლოგიის მიხედვით. ამის ნაცვლად, გორბი”-მ გამოიყენა ხარისხის კონტროლის  მიზნით შეგროვებული რესპონდენტთა საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლებიც წინა კვლევებიდან იქნა მიღებული. კომპანიამ გამოიყენა თავისი მონაცემთა ბაზა, რომელშიც გაერთიანებულია პირისპირ ინტერვიუირების მეთოდით გამოკითხული 40.000-ზე მეტი რესპონდენტი და პანელისტების რეკრუტირება მოხდა ამ ბაზიდან.

 

რეკრუტირების თითოეული ტალღის დროს გორბი”-ს ინტერვიუერებს განსაზღვრული აქვთ სამიზნე რეკრუტირებულთა რაოდენობა პროპორციულად პანელისტების საჭირო რაოდენობის მიხედვით, თითოეული დემოგრაფიული ჯგუფისათვის. შედეგად გვაქვს რეგიონების, ქალაქი/სოფელი სტატუსის, ასაკის და სქესის მიხედვით დაბალანსებული პანელი. ერთიდაიგივე მიდგომა გამოიყენება პანელის წევრების შესარჩევად ინდივიდუალურ კვლევებში მონაწილეობის მიზნით. შედეგად, კვლევის რესპონდენტები ასახავენ საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიულ მახასიათებლებს, შესაბამისად კველები  არის ქვეყნის წარმომადგენლობითი. 

 

15-19 მაისის ჩათვლით ჩატარდა კვლევა, სატელეფონო პანელის გამოყნებით. გამოიკითხა 1090 ზრდასრული რესპონდენტი. სავარაუდო ამომრჩეველი, ანუ ის ადამიანები ვინც სავარაუდოდ  არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას (55.6%) გამოვლინდა არჩევნებში ხმის მიცემის ორ შეკითხვებზე გაცემულ პასუხებზე დაყრდნობით და 2016 წლის გასულ არჩევნებზე თვით-გაცხადებული ხმის მიცემის ისტორიის მიხედვით.

 

 კვლევის დასაშვები ცდომილებაა +/-3 % ქვეყნის მასშტაბით და +/- 4% სავარაუდო ამომრჩევლისათვის.

 

 

კითხვარი

 

 

Q.6  თქვენი აზრით, საქართველო სხვა ქვეყნებზე უკეთესად უმკლავდება კორონავირუსს,   უარესად თუ  ისევე უმკლავდება, როგორც სხვა ქვეყნების უმრავლესობა?

 

q 1 სხვა ქვეყნებზე უკეთესად

 q 2 დაახლოებით იმავენაირად

 q 3 სხვა ქვეყნებზე უარესად

 q 4 (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 

(ref:CORCOMP)

 

 

Q.2  (TRACKING)  ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, საქართველოში მოვლენები ვითარდება სწორი თუ არასწორი მიმართულებით?

 

 q 1 სწორი მიმართულებით

 q 2 არასწორი მიმართულებით

 q 3 (სპონტანური პასუხი: არცერთი/ორივე)

 q 4 ((სპონტანური პასუხი: არ ვიცი/უარი პასუხზე)

(ref:DIRECT)

 

 

 

 

 

Q.37   ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე წყვილ გამონათქვამს. გთხოვთ მითხრათ თითოეულზე, რომელი გამონათქვამია უფრო ახლოს თქვენს მოსაზრებასთან (წაიკითხეთ გამონათქვამები).

 

(დააზუსტეთ) რომელი გამონათქვამი არის უფრო ახლოს თქვენს მოსაზრებასთან - პირველი თუ მეორე?

 

(დასაზუსტებელი კითხვა) ძალიან ახლოა თუ მეტ-ნაკლებად ახლოა თქვენს მოსაზრებასთნ?

 

 

_____1 = უფრო მეტად პირველი გამონათქვამი

_____2 = მეტ-ნაკლებად პირველი გამონათქვამი

_____3 = მეტ-ნაკლებად მეორე გამონათქვამი

_____4 = უფრო მეტად მეორე გამონათქვამი

_____5 = (ორივე)

_____6 = (არცერთი)

_____7 = (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 

(დაიცავით გამონათქვამთა წყვილების რანდომიზაცია

 

 

 ____ 37   მინდა, რომ გაგრძელდეს ის მიმართულება, საითაც ქართული ოცნების ხელისუფლებას მივყავართ.

 

            მინდა, რომ სხვა მიმართულებით წავიდეთ, იმის საპირისპიროდ, საითკენაც მივყავართ ქართული ოცნების ხელისუფლებას.

 

 ____ 38   პირადად მე სააკაშვილის მთავრობის დროს უფრო უკეთესად ვგრძნობდი თავს.

 

              პირადად მე ქართული ოცნების მთავრობის დროს უფრო უკეთესად ვგრძნობ თავს.

 

 

(ref:PAIRS)

 

 

 

 

 

Q.39   ახლა მე  ჩამოგითვლით საქართველოს ზოგიერთ ორგანიზაციას და საზოგადოებრივ ინსტიტუტს. თუ შეიძლება, მითხარით: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თითოეულ მათგანს - სრულიად ენდობით, გარკვეულწილად ენდობით, მეტწილად არ ენდობით თუ საერთოდ არ ენდობით? 

 

 

(პირველია/შემდეგია) (წაუკითხეთ ქვემოთ) -  - სრულიად ენდობით, გარკვეულწილად ენდობით, მეტწილად არ ენდობით  თუ საერთოდ არ ენდობით?

 

 

1 = სრულიად ენდობით

2 = გარკვეულწილად ენდობით

3 = მეტწილად არ ენდობით

4 = საერთოდ არ ენდობით

5 = (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 

 

 

(რანდომიზაცია)

 

 ____ 39  საქართველოს მთავრობას

 

 ____ 40  ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს

 

 ____ 41  (SPLIT A - 1/2 SAMPLE) ეკლესიას

 

 ____ 42  (SPLIT B - 1/2 SAMPLE) საქართველოს მართლმადიდებლურ  ეკლესიას

 

 ____ 43  (SPLIT A - 1/2 SAMPLE) პრემიერმინისტრს

 

 ____ 44  (SPLIT B - 1/2 SAMPLE) პრეზიდენტს

 

 ____ 45  (SPLIT A - 1/2 SAMPLE) პოლიციას

 

 ____ 46  (SPLIT B - 1/2 SAMPLE) ჯარს (შეიარაღებულ ძალებს)

 

 ____ 47  (SPLIT A - 1/2 SAMPLE) ჯანდაცვის სისტემას

 

 ____ 48  (SPLIT B - 1/2 SAMPLE) არასამთავრობო ორგანიზაციებს

 

 ____ 49 სასამართლოებს და სასამართლო სისტემას

 

(ref:TRUSTORG)

 

 

Q.23     დღეს რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, თუკი არჩევანი შემდეგ პარტიებს შორის უნდა გაგეკეთებინათ?

 

(რანდომიზაცია და წაუკითხეთ)

 

 

 q 2 ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო

 q 3 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

 q 4 დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო

 q 5 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

 q 6 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი

 q 14 (სხვა: დააზუსტეთ)

 q 15 (სპონტანური პასუხი: ყველას გადავხაზავ)

 q 16 (სპონტანური პასუხი: არ მივცემ ხმას)

 q 17 (სპონტანური პასუხი: არ გადამიწყვეტია/არ ვიცი)

 q 18 (სპონტანური პასუხი: უარი პასუხზე)

 q 19 შენების მოძრაობა

 q 20 ევროპული საქართველო

 q 21 ახალი საქართველო

 q 23 საქართველოს გზა

 q 24 ლელო საქართველოსთვის

(ref:PAR16VT1)

 

Q.3  (TRACKING)  ახლა წაგიკითხავთ პრობლემების ჩამონათვალს, რომლებიც საქართველოს მაცხოვრებლებს ამჟამად აწუხებთ.  გთხოვთ დამისახელოთ მათგან ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლებზეც მთავრობამ უნდა მოახდინოს ფოკუსირება.

 

(წაუკითხეთ ჩამონათვალი)

 

 

(თუ ორზე მეტი პასუხია) რომელია ორი ყველაზე დიდი პრობლემა?

 

(რანდომიზაცია)

 

 q 1 დასაქმება და უმუშევრობა

 q 2 განათლება

 q 4 ფასების ზრდა

 q 5 ჯანდაცვა

 q 7 სიღარიბე და სოციალური დახმარება

 q 8 პენსიები

 q 10 (სხვა)

 q 11 (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 q 13 ოკუპირებული ტერიტორიები

 q 14 კორონავირუსი

(ref:CONCERNS)

 

 

Q.4  (TRACKING) როგორ ფიქრობთ, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა შეიცვლება თუ არა - გაუმჯობესდება თუ გაუარესდება?

 

 

(დასაზუსტებელი კითხვა:) გაცილებით გაუარესდება / გაუმჯობესდება თუ მეტნაკლებად გაუარესდება / გაუმჯობესდება?

 

 

 q 1 გაცილებით გაუმჯობესდება

 q 2 მეტნაკლებად გაუმჯობესდება

 q 3 მეტნაკლებად გაუარესდება

 q 4 გაცილებით გაუარესდება

 q 5 (სპონტანური პასუხი: იგივე დარჩება)

 q 6 (სპონტანური პასუხი: მეტნაკლებად ორივე)

 q 7 (სპონტანური პასუხი: არ ვიცი/უარი პასუხზე)

(ref:ECONDIR2)

 

 

 

Q.52   ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ წყაროს იყენებთ კვირაში რამდენიმეჯერ მაინც, რათა შეიტყოთ ახალი ამბები და მიიღოთ ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? გთხოვთ,  დაასახელოთ ყველა წყარო, რომელსაც იყენებთ.

 

(შესაძლებელია რამდენიმე პასუხი)

 

 

 q 1 ტელევიზია

 q 2 რადიო

 q 3 ბეჭდური მედია

 q 4 ინტერნეტგაზეთები ან ბლოგები

 q 5 მეგობრები და ოჯახი

 q 6 (ყველა)

 q 7 (არცერთი)

 q 8 (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 q 9 ფეისბუქის მსგავსი სოციალური მედია

(ref:SOURCE)

 

 

 

Q.53    რომელ სატელევიზიო არხს უყურებთ კვირაში რამდენჯერმე მაინც ახალი ამბებისა და ინფორმაციის მისაღებად?

 

(თუ დაასახელებს ერთს მაინც) თუ არის სხვა არხები, რომლებსაც უყურებთ კვირაში რამდენჯერმე მაინც ახალი ამბებისა და ინფორმაციის მისაღებად?

 

 

(არ წაუკითხოთ ჩამონათვალი)

 

(დასაშვებია რამდენიმე პასუხი)

 

 

 q 1 რუსთავი-2

 q 2 იმედი

 q 3 მაესტრო

 q 4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი - საქართველოს პირველი არხი

 q 9 (სხვა)

 q 10 (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 q 11 ტე ვე პირველი

 q 12 მთავარი

 q 13 ფორმულა

 

 

(ref:TVTRUST)

 

Q.54   რომელ ერთ სატელევიო არხს ენდობით ყველაზე მეტად, როდესაც საქმე ეხება ახალ ამბებსა და ინფორმაციას (რანდომიზაცია) რუსთავი 2, იმედი, მაესტრო, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი - საქართველოს პირველი არხი,  ტე ვე პირველი, მთავარი თუ  ფორმულა?

 

 (თუ ერთზე მეტია დასახელებული)  მათგან მაინც რომელს  ენდობით ყველაზე მეტად?

 

 

 q 1 რუსთავი-2

 q 2 იმედი

 q 3 მაესტრო

 q 4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი - საქართელოს პირველი არხი

 q 6 (არცერთი)

 q 7 (ყველა)

 q 8 (სხვა)

 q 9 (არ ვიცი/უარი პასუხზე)

 q 10 მთავარი

 q 11 ფორმულა

 q 12 ტე ვე პირველი

(ref:TVNEWS)

ახლა იმედის პირდაპირ ეთერში

{{notification.item.date}} {{notification.item.title}}

{{notification.item.description}}

უყურე LIVE